REGULAMIN  obiektu „In Sun” w Sarbinowie

Aby Państwa pobyt przebiegał miło i przyjemnie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie  niniejszego regulaminu oraz przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.:

 1. Wynajem domków „In Sun” najmniej w cyklu tygodniowym. Możliwość rezerwacji krótszych terminów istnieje wyłącznie w wyniku indywidualnych uzgodnień telefonicznych, w miarę wolnych miejsc.
 2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku 30% wartości pobytu. Zadatek płatny najpóźniej 2 dnia od wstępnej rezerwacji. Brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji.
 3. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 4. Zadatek nie podlega zwrotowi, przepada w momencie odwołania rezerwacji.
 5. W tytule przelewu proszę wpisać: „Zadatek za domek w terminie …., Imię i Nazwisko oraz numer telefonu”
 6. Pozostałą kwotę za pobyt w ośrodku Wynajmujący wpłaca gotówką w trakcie zameldowania i przekazania kluczy lub wpłaca przelewem na konto tak, aby w dniu przyjazdu wpłata była zaksięgowana. Nie realizujemy płatności kartami płatniczymi.
 7. Ośrodek In Sun pobiera opłatę klimatyczną, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mielno.
 8. Gość otrzymuje jeden klucz do drzwi wejściowych – jego zgubienie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł.
 9. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 PLN. Depozyt podlega zwrotowi w całości pod warunkiem, że podczas pobytu w obiekcie nie zostały wyrządzone szkody.
 10. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
 1. Doba noclegowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.
 2. Osoby przebywające na terenie Ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób niezakwaterowanych.
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 07:00. Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.
 1. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw i innych atrakcji na terenie ośrodka wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych i na wyłączną ich odpowiedzialność.
 2. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, smażenia ryb palenia wyrobów tytoniowych itp. rzeczy mogących powodować ciężki do usunięcia zapach. W przypadku niezastosowania się do powyższego Gość zostanie obciążony kosztem dezodoryzacji pomieszczenia.
 3. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt (psy dużych ras, koty i inne zwierzęta domowe) za wyjątkiem psów małej rasy do 10kg. Pobyt z psem należy uzgodnić z właścicielem obiektu. Za pobyt psa pobierana jest dodatkowa opłata.
 4. Zakaz wrzucania do toalety: śmieci,  chusteczek nawilżających,  ręczników papierowych, podpasek, tamponów, pieluch ani innych środków higienicznych. Wrzucone do toalety mogą zatkać kanalizację obiektu i stać się przyczyną poważnej i kosztownej awarii.
 5. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie ok 1,5 metra od tarasu. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest do jego nadzoru i zagaszenia.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: rozbijania namiotów i rozstawiania basenów, zakaz mycia samochodów.
 1. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właściciel może odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 2. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach.
 3. Naszym Gościom nie zapewniamy środków higienicznych oraz czystości.
 1. Wymiana pościeli w trakcie pobytu dodatkowo płatna 20zł.
 2. Wszystkie oznaczone rowery stanowią własność ośrodka IN Sun. Wypożyczenie roweru dla Gości ośrodka jest bezpłatne.
  – wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower do czasu jego zwrotu
  – wypożyczający zobowiązany jest do dbania o stan techniczny roweru i zwrotu go w takim samym stanie w jakim go wypożyczył
  – Uszkodzenie roweru może skutkować nałożeniem karnej kwoty stanowiącej równowartość naprawy powstałej szkody
 3. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną (ustaloną przez właściciela na podstawie ceny rynkowej) za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 1. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielowi obiektu pod numer telefonu 504577373
 2. Na terenie Ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Parking monitorowany. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe. Kolejne miejsce parkingowe płatne w wysokości 20zł/doba.
 1. Ośrodek In Sun nie ponosi odpowiedzialności prawnej, jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa parking jest monitorowany.
 2. Na terenie parkingu ośrodka obowiązuje zakaz poruszania się rowerami, hulajnogami, rolkami itp. grozi uszkodzeniem parkujących pojazdów.
 1. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 2. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 3. Goście zobowiązani są do segregacji śmieci. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Obiektu.
 1. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, wyniesienie śmieci, opróżnienie grilla itp. przed wyjazdem.
 2. Informujemy, że w związku z wprowadzeniem RODO, nasz obiekt dostosował się do nowych przepisów. Prowadzimy ograniczoną politykę pozyskiwania danych. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich. Administratorem Państwa danych jest Karolina Łata prowadząca  działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa Inex Karolina Łata  NIP 4990444079